Game Huyền Thoại Lữ Bố – Điêu Thuyền

Lữ Bố một danh tướng thời Tam Quốc, được sánh vai với những Quan Vũ, Lưu Bị, Triệu Tử Long… về độ dũng mãnh. Tướng quân này đã đem lòng…

Đọc tiếp »